ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง(แบบหัวลาก) ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   22-03-2566  4  4
2   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบควบคุมฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   20-03-2566  14  116
3   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ข้ามลำห้วยนางพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   22-02-2566  36  11
4   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ !!   16-02-2566  43  7
5   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเปตองภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนประมาณการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ !!   07-02-2566  50  16
6   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนางพญา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยนางพญา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ !!   02-02-2566  47  11
7   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ม.9 ต.วังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 442 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ !!   02-02-2566  40  9
8   (ฉบับร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเปตองภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ !!   31-01-2566  42  10
9   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement in Place Recycling Asphaltic Concrete สายทาง อต.ถ. 1-009 บ้านห้วยฉลอง-บ้านหนองหมู (บ้านห้วยฉลอง ตำบลถ้ำฉลอง – บ้านหนองหมู ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จั่งหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   30-01-2566  41  14
10   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   25-01-2566  44  8
11   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   23-01-2566  43  6
12   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement Place Recycle Asphaltic Concrete สายทาง อต.ถ 1-009 บ้านห้วยฉลอง-บ้านหนองหมู (บ้านห้วยฉลอง ตำบลห้วยฉลอง– บ้านหนองหมู ตำบลแสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   19-01-2566  54  13
13   (ฉบับร่าง)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   16-01-2566  48  7
14   (ฉบับร่าง)ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   16-01-2566  60  7
15   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230105160212.pdf   05-01-2566  66  28
16   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230105155958.pdf   05-01-2566  69  28
17   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   29-12-2565  58  16
18   ประกาศประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองลี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-004 บ้านวังยาง – บ้านขุนฝาง(บ้านวังยาง ตำบลผาจุก-บ้านขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-001 บ้านปากฝาง – บ้านห้วยภูนก(บ้านปากฝาง ตำบลงิ้วงาม-บ้านห้วยภูนก ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-002 บ้านเด่นกระต่าย – บ้านพระฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-012 บ้านปางวัว – บ้านยางจุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19-12-2565  74  45
19   (ฉบับร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการing)  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองลี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ. 1-002 บ้านเด่นกระต่าย- บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ. 1-004 บ้านวังยาง- บ้านขุนฝาง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ. 1-012 บ้านปางวัว- บ้านยางจุ้ม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ. 1-001 บ้านปากฝาง- บ้านห้วยภูนก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   08-12-2565  78  32
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221124165006.pdf   24-11-2565  107  23
21   การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!!   23-11-2565  104  25
22   (ฉบับร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เผยแพร่ราคากลาง (บก.06)  เปิดไฟล์คลิกที่นี่!!   15-11-2565  127  37
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำปาด บ้านห้วยน้้ำลึก อำเภอฟากท่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เผยแพร่ราคากลาง (บก.01)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!!   07-11-2565  127  29
24   ยกเลิกประกาศประกวดราคา ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำปาด บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120221006163917.pdf   06-10-2565  180  10
25   ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำปาด บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120221006163850.pdf   06-10-2565  213  9
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.