ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
______________________________________________________________________________________________
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  ของบประมาณโครงการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพิ่ม
 รายละเอียด ::  บ้านผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีภาวะขาดแคลนน้ำประปาเป็นอย่างมาก น้ำประปาหมู่บ้านมีกำลังการผลิตน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชากรในหมุ่่บ้าน บางวันไหล บางวันไม่ไหล และไม่ได้ไหลตลอดทั้งวัน น้ำมีสีขาวขุ่นเป็นตะกอน บ้านพักอาศัยอยู่ที่สูงน้ำไหลไม่ถึง แต่แหล่งน้ำดิบทั้งใต้ดินและบนดินไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใด ฝายเก็บน้ำวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์มีปริมาณน้ำเยอะ ปัญหานี้มีมานานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 แล้วจึงอยากให้อบจ.ลงพื้นที่สำรวจและจัดสรรงบประมาณและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาเพิ่ม
 ชื่อ ::  ปกปิด
 ที่อยู่ ::  หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  sara_holahola@hotmail.com
 

  โดย :  (sara_holahola@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 12 พ.ค. 2566   

2
 หัวข้อ ::  การเปิดผับที่โดนสั่งปิดไปแล้ว
 รายละเอียด ::  อยากสอบถามว่ามีผับที่โดนสั่งปิดไปแล้ว แต่กลับมาเปิดที่เดิม แต่ใช้ชื่อใหม่ ทำได้ด้วยหรอครับ
 ชื่อ ::  -
 ที่อยู่ ::  -
 เบอร์โทร ::  _
 อีเมล์ ::  _
 

  โดย :  (_)
  วันที่ได้รับข้อความ : 3 เม.ย. 2566   

3
 หัวข้อ ::  สถานที่ออกกำลังกายประจำอำเภอ
 รายละเอียด ::  อยากสอบถามทางจังหวัดพอมีงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา(สนามภูเวียง)อำเภอบ้านโคกมั้ยครับ อยากให้ทางจังหวัดเล็งเห็นเรื่องสุขภาพของประชาชนและเยาวชนในอำเภอบ้านโคก โดยเฉพาะสถานที่ออกกำลังกาย เช่น ลู่วิ่ง สนามฟุตบอล หรืออื่นๆ พร้อมไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แกประชาชนที่มาใช้สถานที่ครับ เพราะปัจจุบันสนามฟุตบอลกลับกลายเป็นที่เลี้ยงสัตว์และที่ขายของแผงลอยโดยมีการใช้รถในสนามซึ่งทำให้สนามเสียหาย และพื้นที่วิ่งของประชาชนก็จะเป็นถนนทางหลวงรอบๆตัวอำเภอ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียได้ ผมจึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ช่วยเป็นกระบอกเสียจากผมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรู้สิ่งที่ประชาชนต้องการด้วยครับ ขอบคุณครับ????????
 ชื่อ ::  ยุรนันท์ มูลเขียน
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

4
 หัวข้อ ::  สถานที่ออกกำลังกายประจำอำเภอ
 รายละเอียด ::  อยากสอบถามทางจังหวัดพอมีงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา(สนามภูเวียง)อำเภอบ้านโคกมั้ยครับ อยากให้ทางจังหวัดเล็งเห็นเรื่องสุขภาพของประชาชนและเยาวชนในอำเภอบ้านโคก โดยเฉพาะสถานที่ออกกำลังกาย เช่น ลู่วิ่ง สนามฟุตบอล หรืออื่นๆ พร้อมไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แกประชาชนที่มาใช้สถานที่ครับ เพราะปัจจุบันสนามฟุตบอลกลับกลายเป็นที่เลี้ยงสัตว์และที่ขายของแผงลอยโดยมีการใช้รถในสนามซึ่งทำให้สนามเสียหาย และพื้นที่วิ่งของประชาชนก็จะเป็นถนนทางหลวงรอบๆตัวอำเภอ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียได้ ผมจึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ช่วยเป็นกระบอกเสียจากผมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรู้สิ่งที่ประชาชนต้องการด้วยครับ ขอบคุณครับ????????
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

5
 หัวข้อ ::  ความเดือนร้อนเรื่องน้ำประปา
 รายละเอียด ::  บ.แดงหลง? ม.12? ต.ผา?จุก? อ.เมือง?อุตรดิตถ์? จ.อุตรดิตถ์? ได้รับความเดือดร้อน?อย่างแสนสาหัส?เรื่องน้ำประปา? ปัญหา?นี้เป็นมายาวนานมาก? แจ้งเรื่องไปที่เทศบาล?ผาจุกก็หลายครั้ง? น้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้าง? ส่วนใหญ่?จะไหลในเวลาดึกดื่น? ชาวบ้านคงไม่รอใช้น้ำถึงเที่ยงคืน? ตีหนึ่ง? เคยถามสาเหตุ? เทศบาล?แจ้งว่าลูกลอยไม่ค่อยดี ซึ่งคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่ได้รับนานมากแล้ว? จนวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้
 ชื่อ ::  นายณัฐ?ชา?นนท์? ?พวง?บุบ?ผา?
 ที่อยู่ ::  313/1? ม.12? ต.ผาจุก? อ.เมือง?อุตรดิตถ์? จ.อุตรดิตถ์?
 เบอร์โทร ::  0801315403?
 อีเมล์ ::  -
 

  โดย :  (-)
  วันที่ได้รับข้อความ : 1 มี.ค. 2566   

6
 หัวข้อ ::  ข้างบ้านเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น
 รายละเอียด ::  ข้างบ้านเปิดฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเห็นรบกวนขยายฟาร์มมาขึ้นเรื่อยๆโดยไม่การควบคุมเรื่องกลิ่น ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สภาพร่างกาย จิตใจ อยากให้หน่วยการที่เกี่ยวข้องออกมาตรวจสอบและช่วยเหลือ
 ชื่อ ::  นายธีรุตม์ แปงการิยา
 ที่อยู่ ::  4 ม.4 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
 เบอร์โทร ::  0928511792
 อีเมล์ ::  teerut.pae@egat.co.th
 

  โดย :  (teerut.pae@egat.co.th)
  วันที่ได้รับข้อความ : 18 ก.พ. 2566   

7
 หัวข้อ ::  ขอความอนุเคราะห์ให้ตีเส้นจราจร
 รายละเอียด ::  เส้นทางสายบ้านน้ำท่วม-บ้านนานกกก-บ้านด่านนาขาม เส้นทางใช้มานานแล้วไม่การตีจราจรใหม่ทำให้เส้นจราจร จางหายไปเกือบหมดเลยทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่เกิดชาวสวนผลไม้จึงขอท่านดำเนินการช่วยเหลือชาวสวนต่อไป
 ชื่อ ::  นายพัฒนา อยู่จันทร์
 ที่อยู่ ::  23/1ม.4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53160
 เบอร์โทร ::  081-7275862
 อีเมล์ ::  pattana27082511@gmail.com
 

  โดย :  (pattana27082511@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 16 ก.พ. 2566   

8
 หัวข้อ ::  เสียงตามสาย วัดท้ายตลาด
 รายละเอียด ::  จะประสานแจ้งเจ้าของหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาให้นะคะ หากมีการดำเนินการแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบ รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยคร่า
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 13 ม.ค. 2566   

9
 หัวข้อ ::  เสียงตามสาย วัดท้ายตลาด
 รายละเอียด ::  มีเสียงที่ดังจนเกินไป ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ดังจนเกินความพอดี ซึ่งในบางครั้ง เด็กๆ หลับนอน มีเด็กทารก เด็กทารกนอนไม่ได้ตื่นแล้วร้องไห้ทำให้เกิดความลำบากในการดำรงชีวิต ช่วงตี4 ก็มีเสียงพระสวดที่ดังมาก ดังจนนอนไม่ได้ วันหยุดจะหลับพักผ่อนก็ตื่น รู้สึกไม่ผ่อนคลาย และเสียสมาธิในการทำงานอยู่บ้าน หรือเลี้ยงเด็กทารก
 ชื่อ ::  จินตนา
 ที่อยู่ ::  หอพัก
 เบอร์โทร ::  0984537687
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 ม.ค. 2566   

10
 หัวข้อ ::  เสียงตามสาย วัดท้ายตลาด
 รายละเอียด ::  มีเสียงที่ดังจนเกินไป ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ดังจนเกินความพอดี ซึ่งในบางครั้ง เด็กๆ หลับนอน มีเด็กทารก เด็กทารกนอนไม่ได้ตื่นแล้วร้องไห้ทำให้เกิดความลำบากในการดำรงชีวิต ช่วงตี4 ก็มีเสียงพระสวดที่ดังมาก ดังจนนอนไม่ได้ วันหยุดจะหลับพักผ่อนก็ตื่น รู้สึกไม่ผ่อนคลาย และเสียสมาธิในการทำงานอยู่บ้าน หรือเลี้ยงเด็กทารก
 ชื่อ ::  จินตนา
 ที่อยู่ ::  หอพัก
 เบอร์โทร ::  0984537687
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 ม.ค. 2566   

11
 หัวข้อ ::  เสียงตามสาย วัดท้ายตลาด
 รายละเอียด ::  ตี4-5 มีเสียงที่ดังจนเกินไป ผู้คนหลับนอนไม่เป็นสุข บางวันเป็นวันพักผ่อน ก็ใช้เสียงดังจนเกินไป และเสียงดังขึ้นๆ ลงๆ และดังจนเกินไป ดังจนไม่มีสมาธิอ่านหนุงสือหรือทำงาน
 ชื่อ ::  สุกัลย์
 ที่อยู่ ::  แฟลช
 เบอร์โทร ::  0857642323
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 ม.ค. 2566   

 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.