ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อบจ.อุตรดิตถ์ จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดท่าทอง
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดท่าทอง 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม 
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดทองเหลือ ประจำปี 2565
[24-11-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดทองเหลือ ประจำปี 2565 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง (ฝายหลวง) ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
[24-11-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง (ฝายหลวง) ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร 
อบจ.อุตรดิตถ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2565
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2565 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี 2565
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี 2565 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ฯ ประจำปี 2565
[14-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ฯ ประจำปี 2565  
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดคุ้งตะเภา
[08-11-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดคุ้งตะเภา  
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุม กสพ.
[02-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุม กสพ. 
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ร.พส.ต. ครั้งที่ 1/2565
[02-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ร.พส.ต. ครั้งที่ 1/2565  
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์คัดกรองยาเสพติด ระดับตำบล
[02-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์คัดกรองยาเสพติด ระดับตำบล  
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ไ้ด้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
[26-10-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ไ้ด้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่!!!
[26-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่!!! 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการโอนถ่ายภารกิจฯสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ รพ.สต. 40 แห่ง
[25-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการโอนถ่ายภารกิจฯสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ รพ.สต. 40 แห่ง 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพ (วันทยาหัตถ์) เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
[25-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพ (วันทยาหัตถ์) เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนด 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
[25-10-2022]   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนด 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ให้นักกีฬาคาราเต้ เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2022 ?12th WORLD JUNIOR CADET AND U21 KARATE CHAMPIONSHIPS?
[25-10-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ให้นักกีฬาคาราเต้ เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2022 ?12th WORLD JUNIOR CADET AND U21 KARATE CHAMPIONSHIPS?  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
[25-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก
[25-10-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
[18-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[13-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
อบจ. อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
[11-10-2022]   อบจ. อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565  
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเครื่อง?จักรกล  ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
[04-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเครื่อง?จักรกล ตำบลนานกกก อำเภอลับแล 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการสมทบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้วัดหัวดง
[04-10-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการสมทบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้วัดหัวดง 
อบจ.อุตรดิตถ์ ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
[03-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอท่าปลา
[03-10-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอท่าปลา 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
[01-10-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
[29-09-2022]   นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565  
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
[28-09-2022]   ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 
อบจ.อุตรดิตถ์ เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
[28-09-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.