ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 กองช่าง
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
 
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขาปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขาปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  18.208.132.74    
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการสมทบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้วัดหัวดง
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการสมทบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้วัดหัวดง
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเครื่อง?จักรกล  ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเครื่อง?จักรกล ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอท่าปลา
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอท่าปลา
อบจ.อุตรดิตถ์ ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
 
 
 
 
 
[ 20-09-2565] ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งบริหาร ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
[ 22-09-2565]  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 20-09-2565]  ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งบริหาร ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
[ 06-10-2565] ยกเลิกประกาศประกวดราคา ก่อสร้างสะพาน ...   doc120221006163917.pdf 
[ 06-10-2565] ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสะพาน ...   doc120221006163850.pdf 
 
 
 
[ 28-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   doc120221006154002.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.